แอมเวย์ ประเทศจีน ประเทศจีน

บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศจีน) ประเทศจีน

บริษัท เซี่ยงไฮ้ เจเคโอ คอสเมติกส์ จำกัด (ประเทศจีน) ประเทศจีน

คณะประชุม APEC 2003 นานาชาติ

คณะผู้เข้าประกวด Miss Universe 2005 นานาชาติ

บริษัท ประกันชีวิต AETNA ไต้หวัน ไต้หวัน

บริษัท เอริน่า แห่งญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

APAS, Multi-national Multi-national

นูทรีเมติกส์ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

คณะผู้เข้าประกวด มิสอันดามัน 2002 ประเทศไทย

แอมเวย์ อินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ประกันชีวิตหนานซาน ไต้หวัน ไต้หวัน

SKF?s Distributors in Asia Pacific Group, Singapore Singapore

บริษัท แปซิกฟิค เวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด เอเชียแปซิฟิก

สภามวยโลก นานาชาติ

สภาหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประเทศไทย

คณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2005 รอบขวัญใจชาวภูเก็ต ประเทศไทย

คณะผู้เข้าประกวด Miss Hong Kong 2005 ฮ่องกง

คณะผู้เข้าประกวด Miss Teen 2005 ประเทศไทย

คณะผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2005 ร่วมทำกิจกรรมในภูเก็ต ประเทศไทย

Thailand Convention and Exhibition Bureau-TCEB, International International

Index Event Agency Public Company Limited Thailand

Zin A Hitech Union Textile Industries PLC. Thailand

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์แอดคินซัน จำกัด(มหาชน) ประเทศไทย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย

Top Gear (Thailand) Company Limited Thailand

Siam Kubota Diesel Thailand

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย