กำลังโหลดอยู่...

มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

ภูเก็ตแฟนตาซีขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมปาร์คของเราในช่วงเวลาวิกฤตนี้ เพื่อให้ค่ำคืนนี้ของท่านมีความสุข ประทับใจมิรู้ลืม ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการใหม่และปรับปรุงเพิ่มเติมบางขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยโดยทั่วถึงทุกจุดบริการในปาร์ค เพราะความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด พวกเราขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความร่วมมือด้วยดีของท่าน

• ก่อนที่ทุกท่านจะผ่านเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง และสวมใส่หน้ากากอนามัย
• ลงทะเบียนรายบุคคล ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการติดตามภายหลัง (กรุณาถอดหน้ากากออกเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ระบบบันทึกภาพใบหน้า ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย)
• มีป้ายแจ้งเตือนให้รักษาระยะห่าง ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการเยี่ยมชม และการมีสัญลักษณ์ขีดเส้นให้เห็นชัดเจนในทุกพื้นที่ของปาร์ค
• เพิ่มเติมจำนวนพนักงานที่คอยช่วยเหลือ และแนะนำเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ
• เพิ่มเติมจุดบริการล้างมือ ฆ่าเชื้อให้ทั่วถึงทั้งปาร์ค
• เครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เกม กุญแจ เหรียญรับฝาก และเครื่องแต่งกาย ได้รับการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน โดยมีการใช้งานเพียงแค่ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
• ติดตั้งแผ่นกั้นการ์ดชิลด์ (Guard Shields) เพื่อป้องกันในทุกจุดที่จำเป็น
• งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมหรือเกิดการใกล้ชิดกันระหว่างบุคคล
• มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งปาร์คอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงระบบการปรับอากาศ การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และเพิ่มเติมระบบการไหลเวียนอากาศ

• ลดจำนวนที่นั่งสำหรับการบริการเพื่อเพิ่มการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มหรือคณะของลูกค้า
• ปรับเปลี่ยนการจัดโต๊ะและที่นั่งเพื่อให้ยังคงรักษาระยะห่างทางกายภาพได้
• โต๊ะและที่นั่งใช้บริการลูกค้าเพียงวันละ 1 ครั้ง และจะไม่มีการใช้โต๊ะและที่นั่งร่วมกับลูกค้าท่านอื่น
• เพิ่มเติมจำนวนพนักงานที่คอยช่วยเหลือ และแนะนำเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ โดยประจำจุดที่ชัดเจน
• เพิ่มเติมจุดล้างมือ และพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อโรคโดยทั่วถึงทั้งภัตตาคาร
• มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงระบบการปรับอากาศ การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และเพิ่มเติมระบบการไหลเวียนอากาศ
• เครื่องครัว ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ได้รับการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน โดยมีการใช้งานเพียงแค่ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
• แยกโซนที่นั่งพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หากทางลูกค้าร้องขอ

• ลดจำนวนที่นั่งสำหรับการบริการในโรงละคร เพื่อเพิ่มการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มหรือคณะของลูกค้า
• เปลี่ยนระบบการรับฝากและคืนกล้องถ่ายรูป กล้องบันทึกวิดีโอ และโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นแบบไร้สัมผัสระหว่างกัน
• ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่บริการทั้งหมดทุกวัน รวมถึงระบบการปรับอากาศ การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และเพิ่มเติมระบบการไหลเวียนอากาศ
• เพิ่มเติมจำนวนพนักงานที่คอยช่วยเหลือ และแนะนำเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทั้งโรงละคร
• เพิ่มเติมจุดล้างมือ และพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อโรคในทุกจุดที่จำเป็น
• งดกิจกรรมที่จะเกิดการชุมนุมระหว่างลูกค้าและนักแสดง

• ลดจำนวนผู้โดยสารในรถทุกคันเพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง
• ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเส้นทาง (กรณีลูกค้าไม่เตรียมมา - มีบริการหน้ากากอนามัยให้)
• ให้มีการล้างมือ ฆ่าเชื้อก่อนโดยสาร

• มีการคัดกรองไข้ หรืออาการป่วยพนักงานและซัพพลายเออร์ทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ หากมีผู้ใดมีอาการป่วยระหว่างทำงานให้กลับที่พักทันที
• พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
• ให้มีการล้างมือทุก ๆ 30 นาที หรือบ่อยกว่านั้น
• มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่เบื้องหลังการบริการ
• ลดการติดต่อประสานงาน สนทนา หรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นกับลูกค้า
สิ่งที่เราไม่เคยลืม! ภายใต้หน้ากากนี้ ยังมีรอยยิ้มให้ทุกท่านเสมอ


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.