กำลังโหลดอยู่...

ร่วมทีมกับเรา

ภูเก็ตแฟนตาซี แสวงหาบุคลากรที่มี ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบความท้าทาย มีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่า การรวมพลังกันของคนที่มีความคิดและอุดมการณ์ในการทำงานที่เหมือนกัน จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและยิ่งใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อ .

หากคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้

• ความขยันหมั่นเพียร
• มองโลกในแง่ดี
• บุคลิกร่าเริงแจ่มใส
• รักงานบริการ
• ชอบการเปลี่ยนแปลง
• มีนิสัยรักความสนุกสนาน
• รักการพัฒนา
• มีน้ำใจช่วยเหลือ

สนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 3 ตำบลกมลา
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
หรือ ส่งทาง email : hr@phuketfantasea.fun

สมัครงาน

ภูเก็ตแฟนตาซี จะเปิดตัวโครงการธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยที่แรกและที่เดียวในโลก ภายใต้ชื่อ “คาร์นิวัลเมจิก” จึงเปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมากที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบความท้าทาย มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกันของคนที่มีความคิดและอุดมการณ์ในการทำงานที่เหมือนกัน จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและยิ่งใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อ

สนใจร่วมเป็นทีมงาน “คาร์นิวัลเมจิก”
สามารถดูตำแหน่งงานได้ตามข้อมูลด้านล่าง

จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
เงินเดือน : 50,000 – 60,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้และประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ด้านการเงิน และบัญชี
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความรู้ด้านกฎหมาย และภาษีอากรเป็นอย่างดี
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 40,000 – 50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรในสื่อต่างๆ
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีบุคลิกดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 30,000 – 40,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : วางระบบบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และตรงกับนโยบาย ของบริษัทฯ
คุณสมบัติ
-เพศหญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ด้านกฎหมาย และภาษีอากรเป็นอย่างดี
-มีใบอนุญาตในการจัดทำบัญชี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้และประสบการณ์ด้านสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-มีความเป็นผู้นำ และทำงานท่ามกลางสภาวะกดดันได้
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีเทคนิคด้านการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 35,000 – 60,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ด้านกฎหมาย และภาษีอากรเป็นอย่างดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 30,000 – 60,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีประสบการณ์ในการพัฒนา และออกแบบโปรแกรม
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า และประปา
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 30,000 – 35,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ และประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 30,000 – 60,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
-สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือเคยทำงานที่ต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีบุคลิกดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000-50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบริการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
-มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ/สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในงานที่ทำ
-มีเทคนิคด้านการสื่อสาร และประสานงานดี
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ
-มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีใบขับขี่ประเภท 2
-มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร
-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
-มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 30,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด
-มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร
-มีประสบการณ์ทางด้านสจ๊วต
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์จากโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความคิดสร้างสรรค์
-มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ
-มีความขยัน และอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงหน้างาน
จำนวนอัตรา : 40 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : แสดงตามบทบาทที่ได้รับ
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร ระบำพื้นบ้าน ฯลฯ
-หรือนาฎศิลป์สากล เต้นรำ แด๊นเช่อร์ เชียร์ลีดเด้อร์ ฯลฯ
-หรือศิลปะการต่อสู้ กระบี่ กระบอง แม่ไม้มวยไทย และความสามารถพิเศษอื่นๆ
-มีใจรักในงานการแสดง
-มีความขยัน และรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี
จำนวนอัตรา : 20 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
เงินเดือน : 12,000 – 15,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : ซ่อมบำรุง และเข็นฉากการแสดง
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ด้านช่างเชื่อม, ช่างไม้
-สามารถเขียนภาพ และแกะโฟมได้
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 4 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 20,000 – 40,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีความสามารถด้านภาษาจีน ญี่ปุ่น และรัสเซียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนอัตรา : 5 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ด้านอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน : 15,000 – 35,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
-มีความขยัน และอดทน
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในงานที่ทำ
จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มีเอกสารรับรองการเป็นพยาบาลระดับเทคนิค หรือใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
                  หรือมีบัตรประจำตัวพยาบาล หรือมีวุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตร์
เงินเดือน : 20,000 – 30,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับลูกค้า และพนักงานภายในบริษัทฯ
คุณสมบัติ
-เพศหญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 5 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการสอน / วิทยากร
-มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-มีเทคนิคด้านการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
จำนวนอัตรา : 4 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ และประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 3d Max, Room Arranger, Google Sketchup,
  Adobe Photoshop, Landsape, Illastrator เป็นต้น
-มีทักษะ และความเข้าใจทางด้านศิลปะในเชิงสร้างสรรค์
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
หมายเหตุ กรณีมีผลงานโปรดแนบผลงานด้วย
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-สามารถจัดวางระบบไฟฟ้า และการบำรุงรักษา
-มีความขยัน และอดทน
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในงานที่ทำ
จำนวนอัตรา : 5 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 35,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
-มีความขยัน และอดทน
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในงานที่ทำ
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 20,000 – 25,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 25,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ หัตถกรรม และจิตรกรรม
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
-มีความรู้ และประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในงานที่ทำ
-มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
หมายเหตุ กรณีมีผลงานโปรดแนบผลงานมาประกอบ
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์จากโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความคิดสร้างสรรค์
-มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีใจรักงานด้านการบริการ
-มีความขยัน และอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงหน้างาน
จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีความขยันและอดทน
-มีความรู้ด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
หมายเหตุ กรณีมีผลงานโปรดแนบผลงานมาประกอบ
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด
-มีประสบการณ์ทางด้านสจ๊วต
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : ดูแลรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินภายในบริษัทฯ
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้เกี่ยวกับดับเพลิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
-สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
-สามารรถทำงานเป็นกะได้
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้และทักษะการทำความสะอาดทั่วไป
-มีความรู้ทางด้านน้ำยาเคมีต่างๆ และการเก็บรักษา
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : บริการรับ-ส่งลูกค้าทั่วไป และบริการรับ-ส่งพนักงาน
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีใบขับขี่ประเภท 2
-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
-รู้จักเส้นทางในภูเก็ตเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใจรักงานด้านบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
จำนวนอัตรา : 10 อัตรา
สถานที่ทำงาน : จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000 – 15,000 บาท
ปฏิบัติหน้าที่หลัก : ปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในบริษัทฯ
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน ตัดแต่งต้นไม้ รวมถึงการปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
-มีความขยันและอดทน
-มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน


สนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา กรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 3 ตำบลกมลา
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
หรือ ส่งทาง email : hr@phuketfantasea.fun


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.