กำลังโหลดอยู่...

กฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติ ภายในปาร์ค

บัตร

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของทุกท่าน กรุณาทำความเข้าใจกับ กฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค ดังต่อไปนี้:
• ลูกค้าทุกท่านจะต้องซื้อบัตรเพื่อผ่านเข้าปาร์ค และกรุณาถือบัตร 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน เมื่อเข้าปาร์ค เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
• บัตรสามารถนำมาใช้เฉพาะวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น
• บัตรทุกใบเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ และถือเป็น โมฆะ หากมีรอยฉีกขาด หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
• ผู้ที่ถือบัตรเด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 101 – 140 ซม. (3 ฟุต 3 นิ้ว – 4 ฟุต 7 นิ้ว)
• เด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถผ่านประตูเข้าปาร์ค และโรงละครได้โดยไม่เสียค่าบัตรแต่อย่างใด ซึ่งเด็กเล็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง และนั่งเก้าอี้ร่วมกับผู้ปกครองในโรงละครเท่านั้น อนึ่ง การแสดงจะมีเสียงดังจากไพโรเทคนิคอาจทำให้เด็กเล็กตกใจได้

การกลับเข้าปาร์คอีกครั้ง
• ท่านสามารถออกนอกบริเวณปาร์คได้ชั่วคราว โดยขอตราประทับเพื่อกลับเข้าปาร์คที่มือก่อนออกจากปาร์ค
การแต่งกาย
• แต่งกายแบบสุภาพนิยม และขอเรียนเพิ่มเติมว่าภายในโรงละครมีระบบปรับอากาศซึ่งอาจทำให้บางท่านรู้สึกเย็นได้
การถ่ายภาพ & และการบันทึกวิดีโอ
• ภายในโรงละครไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านฝากกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ ณ จุดรับฝากกล้อง ก่อนเข้าชมการแสดง หรือสามารถเลือกใช้บริการล็อกเกอร์ส่วนตัว ซึ่งสามารถเก็บกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพ และโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง
อาหาร และเครื่องดื่ม

• งดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กจากภายนอก เข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซีซึ่งรวมถึงบริเวณหน้าปาร์ค และลานจอดรถ
• กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าภายในโรงละครวังไอยรา
• กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กเข้ามาภายในภัตตาคาร กรณีนำเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ หรือเค้กเข้ามาจะมีค่าบริการเปิดขวด และค่าบริการสำหรับเค้กที่นำเข้ามา

การสูบบุหรี่

• การสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ปิด หรือ ในห้องที่มีระบบปรับอากาศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงภายในภัตตาคาร และ ภายในโรงละคร พื้นที่สูบบุหรี่มีให้บริการที่ทางเข้าด้านหน้าภัตตาคาร และโถงทางออกของโรงละคร
• กรุณางดนำซิการ์ บารากู่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้อื่น เข้ามาในเขตพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี

สัตว์เลี้ยง
• ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขนำทางเข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณหน้าปาร์ค และลานจอดรถ ก่อนถึงทางเข้าปาร์คมีห้องรับฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราวให้บริการ
ความปลอดภัย

• ไม่อนุญาตให้นำอาวุธทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ปาร์ค
• กรุณาเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าปาร์ค และฝากวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไว้ที่เคาน์เตอร์รับฝาก เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่สวมหมวก ใส่แว่นตากันแดด หรือมีผ้าคลุมหน้า กรุณาแสดงใบหน้าให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจนภูเก็ตแฟนตาซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าปาร์ค หรือ เชิญผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม หรือคุกคามผู้อื่น ออกจากพื้นที่ปาร์คโดยไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใด ๆ

© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.