กำลังโหลดอยู่...

ขอต้อนรับสู่ระบบสำรองบัตรแฟนตาซีออนไลน์

ประเภท และราคาบัตร

บัตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ราคาบัตรทุกประเภทรวมค่าเข้าชมปาร์ค และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประเภทบัตร (บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
ชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์ (ณ ภัตตาคารมโนห์ราทอง) 2,200 2,000
โชว์อย่างเดียว 1,800 1,800

*เด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 101-140 ซม. ( 3 ฟุต 3 นิ้ว-4 ฟุต 7 นิ้ว) และเด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถเข้าชมได้ฟรี แต่ไม่มีที่นั่งในโรงละคร

ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร

ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร (เป็นที่นั่งที่ดีที่สุดในการชมการแสดง)
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร ต่อ 1 ท่าน 350 350


“สุริยมาศ โกลด์” อัปเกรดซีฟู้ดบุฟเฟต์

พบกับนิยามใหม่ของซีฟู้ดบุฟเฟต์ ดินเนอร์เลิศรสระดับ ๕ ดาว ณ “สุริยมาศ” ภัตตาคารซีฟู้ดบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรูซึ่งประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายไทยประยุกต์อันวิจิตร และแต่งแต้มด้วยสีทองเหลืองอร่ามในสไตล์พระราชวัง
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
อัปเกรดเป็นสุริยมาศโกลด์ ต่อ 1 ท่าน 1,550 1,550

*สุริยมาศโกลด์ประกอบไปด้วยการอัปเกรดสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟต์และที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร
**การอัปเกรดเป็นสุริยมาศโกลด์ให้บริการเฉพาะท่านที่ซื้อบัตรประเภทชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์เท่านั้น และไม่สามารถแยกจำหน่ายเฉพาะแพ็คเกจสุริยมาศโกลด์หรือเฉพาะสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟต์ได้
***กรุณาจองล่วงหน้า เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


บริการรถรับ-ส่ง

บริการรถรับ-ส่งที่ทางบริษัทฯ จัดให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับการเดินทาง ระหว่างโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต และภูเก็ตแฟนตาซี และบริการรถรับ-ส่ง นั่งรวมกับท่านอื่น (หากต้องการความเป็นส่วนตัวจะต้องชำระเงินเพิ่มตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด)
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
รถรับ-ส่ง (โรงแรมภายในจังหวัดภูเก็ต) 450 450

** อัตราค่าบริการยานหนะ เป็นค่าบริการต่อท่าน รวมทั้งเด็กเล็กและทารก (Infant) ซึ่งจะต้องนั่งที่นั่งนิรภัย (Car Seat) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ.2565

มาตรฐานด้านราคา

อัตราค่าบัตรข้างต้น เป็นมาตรฐานราคาเดียวสำหรับทุกสัญชาติ และเอเย่นต์ทัวร์ที่บริษัทได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซี จะต้องเสนอขายในราคานี้เช่นกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเอกสารรับจอง (Voucher) จากเอเย่นต์ทัวร์ ที่ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบัตรข้างต้น โดยบริษัทฯ ไม่รับคืนเงินและจ่ายชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น


ราคาสำหรับหมู่คณะ

ราคาบัตรเป็นราคามาตรฐานเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกท่าน ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถเสนอราคาพิเศษสำหรับหมู่คณะได้

ข้อแนะนำในการจองบัตร

เนื่องจากที่นั่งที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้ชม เราจึงแนะนำให้ท่านจองบัตรล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 6 เดือน

การรับบัตร

ท่านสามารถรับบัตรได้ที่บู๊ธจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซีในวันที่เข้าชมการแสดง แต่สำหรับรายการสำรองบัตรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาติดต่อรับบัตรก่อนการแสดงเริ่มอย่างน้อย 1 ชั่วโมง มิเช่นนั้น ที่นั่งที่ท่านสำรองไว้จะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรดอ่านหัวข้อ “การยกเลิกการจองบัตร” และ “การขอคืนเงิน”) โปรดแจ้งชื่อที่ท่านใช้จองบัตรให้พนักงานทราบ พร้อมกับรหัสจองบัตร

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบัตร ค่าสินค้า และบริการต่าง ๆในปาร์คด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตหลักต่าง ๆได้ ในกรณีชำระด้วยเงินสด เรารับทั้งเงินบาท และสกุลเงินหลักต่าง ๆ (ดอลลาร์สหรัฐฯ เยน ปอนด์ ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สิงคโปร์ หยวน และ ดอลลาร์ไต้หวัน) ท่านสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บู๊ธแลกเงินตราระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ก่อนถึงทางเข้าปาร์ค

นโยบายการคืนเงินค่าบัตร

บัตรที่จำหน่ายแล้วไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้

นโยบายการจัดที่นั่งในโรงละคร

ทั้งในภัตตาคาร และในโรงละคร ใช้ระบบจัดที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเลือกจัดที่นั่งที่ดีที่สุดให้ก่อน โดยจะจัดเรียงไปตามลำดับการจองตามเวลาในรูปแบบ “มาก่อนได้ก่อน” และระบบจะเริ่มดำเนินการจัดที่นั่งให้ผู้ที่จองไว้แล้วในวันที่จะเข้าใช้บริการเท่านั้น

การยกเลิก และการคืนเงิน

ท่านจะต้องยกเลิกการจองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเข้าชม หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 รวมถึงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารด้วย หากท่านไม่มาชมการแสดงในวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เวลาเปิดให้บริการของปาร์ค

ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเปิดให้บริการตามปกติ) ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 23.30 น.

เวลาเปิดให้บริการฝ่ายรับจองบัตร

ฝ่ายสำรองบัตรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:30 - 21:30 น. (วันศุกร์ - วันพุธ) และ 09:30 - 18:30 น. (วันพฤหัสบดี)

เวลาชมการแสดง และเวลา รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” แสดงวันละ 1 รอบ ณ “โรงละครวังไอยรา” ในเวลา 21:00 น. ประตูโรงละครเปิดเวลา 20:10 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที การ แสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” อาจเพิ่มเป็น 2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19:00 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21:00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที เวลาให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์เริ่มตั้งแต่ 17:30 น. ถึง 21:00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17:30 น. ถึง 21:30 น.

เวลาที่แนะนำให้มาถึงปาร์ค

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมทุกชนิดในปาร์คอย่างสบายๆ หากท่านจองบัตรชมการแสดงรอบ 21:00 น. รอบ 19:00 น. พร้อมอาหารค่ำ หรือกรณีชมโชว์อย่างเดียว กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลา 18:00 น. หรือควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง สำหรับท่านที่ใช้บริการชมการแสดงในรอบอื่นๆ ควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง

กฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค ดังต่อไปนี้:

บัตร

• ลูกค้าทุกท่านจะต้องซื้อบัตรเพื่อผ่านเข้าปาร์ค และกรุณาถือบัตร 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน เมื่อเข้าปาร์ค เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
• บัตรสามารถนำมาใช้เฉพาะวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น
• บัตรทุกใบเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ และถือเป็นโมฆะ หากมีรอยฉีกขาด หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
• ผู้ที่ถือบัตรเด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 101 – 140 ซม. (3 ฟุต 3 นิ้ว-4 ฟุต 7 นิ้ว) เด็กเล็กที่มีความสูง ไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถผ่านประตูเข้าปาร์ค และโรงละครได้โดยไม่เสียค่าบัตร แต่อย่างใด ซึ่งเด็กเล็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง และนั่งเก้าอี้ร่วมกับผู้ปกครองในโรงละครเท่านั้น อนึ่ง การแสดงจะมีเสียงดังจากไพโรเทคนิคอาจทำให้เด็กเล็กตกใจได้

การกลับเข้าปาร์คอีกครั้ง

• ท่านสามารถออกนอกบริเวณปาร์คได้ชั่วคราว โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจบัตรเพื่อรับการประทับตราสัญลักษณ์ ก่อนออกจากปาร์ค

การแต่งกาย

• แต่งกายแบบสุภาพนิยม และภายในโรงละครมีระบบปรับอากาศ ซึ่งอาจทำให้บางท่านรู้สึกเย็นได้

การถ่ายภาพ และการบันทึกวิดีโอ

• ภายในโรงละครไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านฝากกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ ณ จุดรับฝากกล้อง ก่อนเข้าชมการแสดง หรือสามารถเลือกใช้บริการล็อคเกอร์ส่วนตัว ซึ่งสามารถเก็บกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพ และโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง

อาหารและเครื่องดื่ม

• งดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กจากภายนอก เข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณหน้าปาร์ค และลานจอดรถ
• กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าภายในโรงละครวังไอยรา
• กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กเข้ามาภายในภัตตาคาร กรณีนำเครื่องดื่มที่เป็น แอลกอฮอล์ หรือเค้กเข้ามาจะมีค่าบริการเปิดขวด และค่าบริการสำหรับเค้กที่นำเข้ามา

การสูบบุหรี่

• การสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ปิด หรือในห้องที่มีระบบปรับอากาศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงภายในภัตตาคาร และภายในโรงละคร พื้นที่สูบบุหรี่มีให้บริการที่ทางเข้าด้านหน้าภัตตาคาร และโถงทางออกของโรงละคร
• กรุณางดนำซิการ์ บารากู่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้อื่น เข้ามาในเขตพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี

กฎ และข้อควรปฏิบัติ & ภายในโรงละครวังไอยรา

• ไม่อนุญาตให้ใช้กล้องส่องทางไกล ยกเว้นผู้มีปัญหาทางสายตา
• กรุณานั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้บนบัตรเท่านั้น
• เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ชมท่านอื่น กรุณางดส่งเสียงดังระหว่างการแสดง และโปรดอย่าลุกออกจากที่นั่ง จนกว่าการแสดงจะจบบริบูรณ์

สัตว์เลี้ยง

• ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขนำทางเข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณ หน้าปาร์ค และลานจอดรถ ก่อนถึงทางเข้าปาร์คมีห้องรับฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราวให้บริการ

ความปลอดภัย

• ไม่อนุญาตให้นำอาวุธทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ปาร์ค
• กรุณาเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าปาร์ค และฝากวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไว้ที่ เคาน์เตอร์รับฝาก เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่สวมหมวก ใส่แว่นตากันแดด หรือมีผ้าคลุมหน้า กรุณาแสดง ใบหน้าให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจน

บริการอาหารฮาลาล

ภัตตาคารซีฟู้ดบุฟเฟต์ “สุริยมาศ” ปราศจากเนื้อหมู ภัตตาคารมโนห์ราทอง (ไม่มีอาหารซีฟู้ด) มีบริการอาหารฮาลาลทั้งไทย และนานาชาติในโซนพิเศษสำหรับท่านที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ

บริการสั่งเค้ก

เรามีบริการรับสั่งทำเค้กเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ล่วงหน้าเพียง 30 นาที โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายรับจองบัตร หรือเจ้าหน้าที่ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมของขนาดเค้ก รสชาติ หรือข้อความที่ต้องการเขียนบนเค้ก

บัตรของขวัญเพื่อชมการแสดง

สำหรับท่านที่ปรารถนาซื้อบัตรชมการแสดงที่ภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่บุคคลพิเศษ

การซื้อบัตรของขวัญชมการแสดง กรุณาติตต่อที่บู้ธจำหน่ายบัตร โทร 076 385 111, อีเมล : ticket@phuketfantasea.fun หรือกดคลิ๊กที่ การสำรองบัตรออนไลน์

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราในระหว่างที่ทำการสำรองบัตรว่าท่านต้องการซื้อบัตรของขวัญเพื่อชมการแสดง (สำหรับท่านที่ทำการสำรองออนไลน์ โปรดระบุข้อความดังกล่าวในช่องหมายเหตุ)
ทางเราจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนดไว้
ท่านจะได้รับบัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงผ่านทางอีเมล หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน โปรดมอบบัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงนี้ ให้บุคคลพิเศษของท่าน
เพื่อนำบัตรของขวัญนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูเก็ตแฟนตาซีในระหว่างที่รับบัตร

หมายเหตุ: หากท่านยังไม่สามารถระบุวันจริงที่จะเข้าชมการแสดง เราขอแนะนำให้ท่านทำการสำรองบัตรโดยระบุวันอื่นไว้ก่อน เนื่องจากที่นั่งที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้ชม
โดยการสำรองบัตรนั้นสามารถทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง แต่ต้องอย่างน้อยภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันที่เข้าชมการแสดงจริง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองบัตร

บัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำ

สำหรับท่านที่ปรารถนาซื้อบัตรชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำที่ภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่บุคคลพิเศษ ทั้งนี้ยังสามารถอัปเกรดเป็นบัตรสุริยมาศ (บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด) เพื่อรับสิทธิพิเศษสูงสุด

การซื้อบัตรของขวัญชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำ กรุณาติตต่อที่บู้ธจำหน่ายบัตร โดยโทร 076 385 111, อีเมล : ticket@phuketfantasea.fun หรือกดคลิ๊กที่ การสำรองบัตรออนไลน์

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราในระหว่างที่ทำการสำรองบัตรว่าท่านต้องการซื้อบัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำ (สำหรับท่านที่ทำการสำรองออนไลน์ โปรดระบุข้อความดังกล่าวในช่องหมายเหตุ) ทางเราจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อการชำระเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนดไว้

ท่านจะได้รับบัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำ ผ่านทางอีเมล หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน โปรดมอบบัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงนี้ ให้บุคคลพิเศษของท่าน
เพื่อนำบัตรของขวัญนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูเก็ตแฟนตาซีในระหว่างที่รับบัตร
หมายเหตุ: หากท่านยังไม่สามารถระบุวันจริงที่เข้าชมการแสดง เราขอแนะนำให้ท่านทำการสำรองบัตรโดยระบุวันอื่นไว้ก่อน เนื่องจากที่นั่งที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้ชม โดยการสำรองบัตรนั้นสามารถทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง แต่ต้องอย่างน้อยภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันที่เข้าชมการแสดงจริง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองบัตร

บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึก

เพื่อใช้แทนเงินสด สำหรับการซื้อสินค้าที่ระลึกทุกประเภท ที่วางจำหน่ายในภูเก็ตแฟนตาซี โดยให้บุคคลพิเศษของท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกด้วยตนเองในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้
บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าบัตรขมการแสดง การถ่ายภาพที่ระลึก การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เครื่องเล่น เกมต่างๆ หรือการบริการอื่นๆ ได้
มูลค่าบัตรของขวัญแต่ละใบมีค่าเท่ากับ 1,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึก จะต้องมีบัตรเพื่อเข้าใช้บริการในปาร์ค อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน จึงสามารถเข้าปาร์คเพื่อใช้บัตรของขวัญในพื้นที่ปาร์คได้

หากท่านต้องการซื้อบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึก กรุณาติตต่อที่บู้ธจำหน่ายบัตร โดยโทร 076 385 111, หรือส่งอีเมลมาที่ ticket@phuketfantasea.fun โดยระบุข้อมูลดังนี้
1) ชื่อของบุคคลพิเศษ
2) วันที่จะเข้าชมการแสดง
3) มูลค่าของบัตรของขวัญที่ต้องการ
4) ความต้องการพิเศษอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น วิธีที่ต้องการ ‘เซอร์ไพรส์’ , ข้อความหรือการอวยพรที่ต้องการให้พนักงานของเราส่งความปรารถนาดีแทนคุณ เป็นต้น)
เพื่อให้การออกบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกได้ทันเวลา โปรดชำระเงินเต็มจำนวนภายในอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่บุคคลพิเศษจะเดินทางมาถึงภูเก็ตแฟนตาซี
ทั้งนี้ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังจากที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว
บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกจะมอบให้กับบุคคลพิเศษในรูปแบบของการ ‘เซอร์ไพรส์’ ในขณะที่บุคคลพิเศษท่านนั้นเดินทางมาถึงที่บู้ธจำหน่ายบัตร ในส่วนใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจะส่งอีเมลไปยังท่าน(ผู้ซื้อ)เพื่อเป็นการยืนยัน หรือท่าน(ผู้ซื้อ)จะมอบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้แก่บุคคลพิเศษ เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่บู้ธจำหน่ายบัตรได้เช่นกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึก
1) บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่ระลึกเท่านั้น
2) บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกสามารถใช้ได้ในวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น (ปกติจะมีอายุประมาณ 1 ปีนับจากวันที่ชำระเงิน)
3) ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน หรือการเปลี่ยนบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นสินค้า หรือการบริการอื่น ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์การคืนส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินสดหรือรูปแบบอื่น หากมูลค่าของสินค้าที่ระลึกนั้นน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึกนั้น

ทางเลือกในการชำระเงิน

การชำระเงินล่วงหน้าเพื่อการซื้อบัตรของขวัญทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร ภูเก็ตแฟนตาซี หรือผ่านการโอนเงินหรือชำระด้วยบัตรเครติด บริษัทฯรองรับการชำระจากบัตรเครดิตทุกธนาคารหลัก

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ticket@phuketfantasea.fun

การเดินทางสู่ภูเก็ตแฟนตาซี

หากท่านประสงค์จะเลือกใช้บริการรถรับ-ส่ง “แฟนตาซี” กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านศูนย์ฮ็อตไลน์เพื่อจองที่นั่ง หากท่านได้จองรถรับ-ส่งแล้ว กรุณารออยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมของท่าน 5 นาทีก่อนถึงเวลารับ และโปรดแจ้งชื่อ และรหัสจองบัตรแก่พนักงานขับรถก่อนขึ้นรถ

หมายเหตุ – บางโรงแรมอาจมีล็อบบี้มากกว่า 1 แห่ง กรุณาสอบถามพนักงานต้อนรับของโรงแรมเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รออยู่ที่ล็อบบี้ที่รถของเราจะไปรับท่าน

เป็นดั่งพันธสัญญาสำคัญที่เราจะให้บริการรับ-ส่งที่เสียเวลาน้อยที่สุด แต่เนื่องด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจทำให้การรับ-ส่งช้าออกไป จึงขอความกรุณาให้ทุกท่านรอสักครู่ แต่หากรถของเราไปรับท่านช้ากว่า 15 นาที โปรดติดต่อเราทันที

หากท่านไม่ได้จองบริการรถรับ-ส่งไว้ แต่ต้องการที่จะโดยสารร่วมไปด้วยในรถของเรา กรุณาติดต่อพนักงานขับรถของเราสำหรับที่นั่งว่างหรือความช่วยเหลืออื่นๆ

การเดินทางกลับสู่โรงแรม

การบริการรถขากลับจะเริ่มหลังการแสดงสิ้นสุด เมื่อท่านประสงค์จะเดินทางกลับ โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการรถรับ-ส่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าปาร์คเพื่อโดยสารรถกลับไปยังที่พักของท่าน บริการรถรับ-ส่ง “แฟนตาซี” ของเราจะออกทุกๆ 10 นาทีไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน

ลานจอดรถ

บริษัทฯ มีบริการที่จอดรถไว้ให้ลูกค้าของภูเก็ตแฟนตาซี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ลานจอดรถสามารถรองรับรถตู้ และรถยนต์ได้ถึง 750 คัน หรือรถโค้ชได้ถึง 200 คัน

ภูเก็ตแฟนตาซีตั้งอยู่ ณ หาดกมลา อยู่ใกล้กับหาดป่าตอง และหาดสุรินทร์

กรุณาดาวน์โหลดแผนที่ FantaSea Island Map Phuket คลิ๊ก ที่นี่

ระยะทาง และเวลาที่เดินทางมายังภูเก็ตแฟนตาซี

จากหาดป่าตอง 9 กม. 10 นาที
จากหาดบางเทา 7 กม. 10 นาที
จากหาดกะรน 15 กม. 20 นาที
จากหาดกะตะ 20 กม. 30 นาที
จากเมืองภูเก็ต 22 กม. 35 นาที


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.