กำลังโหลดอยู่...

ขอต้อนรับสู่ระบบสำรองบัตรแฟนตาซีออนไลน์

ประเภท และราคาบัตร

บัตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ราคาบัตรทุกประเภทรวมค่าเข้าชมปาร์ค และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประเภทบัตร (บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
ชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์ (ณ ภัตตาคารมโนห์ราทอง) 2,200 2,000
โชว์อย่างเดียว 1,800 1,800

*เด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 101-140 ซม. ( 3 ฟุต 3 นิ้ว-4 ฟุต 7 นิ้ว) และเด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถเข้าชมได้ฟรี แต่ไม่มีที่นั่งในโรงละคร

ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร

ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร (เป็นที่นั่งที่ดีที่สุดในการชมการแสดง)
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร ต่อ 1 ท่าน 350 350


“สุริยมาศ โกลด์” อัพเกรดซีฟู้ดบุฟเฟต์

พบกับนิยามใหม่ของซีฟู้ดบุฟเฟต์ ดินเนอร์เลิศรสระดับ ๕ ดาว ณ “สุริยมาศ” ภัตตาคารซีฟู้ดบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรูซึ่งประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายไทยประยุกต์อันวิจิตร และแต่งแต้มด้วยสีทองเหลืองอร่ามในสไตล์พระราชวัง
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
อัพเกรดเป็นสุริยมาศโกลด์ ต่อ 1 ท่าน 1,550 1,550

*สุริยมาศโกลด์ประกอบไปด้วยการอัพเกรดสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟต์และที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร
**การอัพเกรดเป็นสุริยมาศโกลด์ให้บริการเฉพาะท่านที่ซื้อบัตรประเภทชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์เท่านั้น และไม่สามารถแยกจำหน่ายเฉพาะแพ็คเกจสุริยมาศโกลด์หรือเฉพาะสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟต์ได้
***กรุณาจองล่วงหน้า เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


บริการรถรับ-ส่ง

บริการรถรับ-ส่งที่ทางบริษัทฯ จัดให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับการเดินทาง ระหว่างโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต และภูเก็ตแฟนตาซี และบริการรถรับ-ส่ง นั่งรวมกับท่านอื่น (หากต้องการความเป็นส่วนตัวจะต้องชำระเงินเพิ่มตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด)
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
รถรับ-ส่ง (โรงแรมภายในจังหวัดภูเก็ต) 350 350
รถรับ-ส่ง (โรงแรมภายในเขาหลัก) 700 700

*รถรับ – ส่ง จากเขาหลัก ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธและวันเสาร์เท่านั้น
*เด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) บริการรับ-ส่งฟรี กรุณานั่งตักผู้ปกครอง


มาตรฐานด้านราคา

อัตราค่าบัตรข้างต้น เป็นมาตรฐานราคาเดียวสำหรับทุกสัญชาติ และเอเย่นต์ทัวร์ที่บริษัทได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซี จะต้องเสนอขายในราคานี้เช่นกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเอกสารรับจอง (Voucher) จากเอเย่นต์ทัวร์ ที่ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบัตรข้างต้น โดยบริษัทฯ ไม่รับคืนเงินและจ่ายชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น


ราคาสำหรับหมู่คณะ

ราคาบัตรเป็นราคามาตรฐานเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกท่าน ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถเสนอราคาพิเศษสำหรับหมู่คณะได้

ข้อแนะนำในการจองบัตร

เนื่องจากที่นั่งที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้ชม เราจึงแนะนำให้ท่านจองบัตรล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 6 เดือน

การรับบัตร

ท่านสามารถรับบัตรได้ที่บู๊ธจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซีในวันที่เข้าชมการแสดง แต่สำหรับรายการสำรองบัตรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาติดต่อรับบัตรก่อนการแสดงเริ่มอย่างน้อย 1 ชั่วโมง มิเช่นนั้น ที่นั่งที่ท่านสำรองไว้จะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรดอ่านหัวข้อ “การยกเลิกการจองบัตร” และ “การขอคืนเงิน”) โปรดแจ้งชื่อที่ท่านใช้จองบัตรให้พนักงานทราบ พร้อมกับรหัสจองบัตร

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบัตร ค่าสินค้า และบริการต่าง ๆในปาร์คด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตหลักต่าง ๆได้ ในกรณีชำระด้วยเงินสด เรารับทั้งเงินบาท และสกุลเงินหลักต่าง ๆ (ดอลลาร์สหรัฐฯ เยน ปอนด์ ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สิงคโปร์ หยวน และ ดอลลาร์ไต้หวัน) ท่านสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บู๊ธของ ธนาคารกสิกรไทย ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ก่อนถึงทางเข้าปาร์ค

นโยบายการคืนเงินค่าบัตร

บัตรที่จำหน่ายแล้วไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้

นโยบายการจัดที่นั่งในโรงละคร

ทั้งในภัตตาคาร และในโรงละคร ใช้ระบบจัดที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเลือกจัดที่นั่งที่ดีที่สุดให้ก่อน โดยจะจัดเรียงไปตามลำดับการจองตามเวลาในรูปแบบ “มาก่อนได้ก่อน” และระบบจะเริ่มดำเนินการจัดที่นั่งให้ผู้ที่จองไว้แล้วในวันที่จะเข้าใช้บริการเท่านั้น

การยกเลิก และการคืนเงิน

ท่านจะต้องยกเลิกการจองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเข้าชม หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 รวมถึงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารด้วย หากท่านไม่มาชมการแสดงในวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เวลาเปิดให้บริการของปาร์ค

ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเปิดให้บริการตามปกติ) ตั้งแต่เวลา 17:30 น. ถึง 23:30 น.

เวลาเปิดให้บริการฝ่ายรับจองบัตร

ฝ่ายรับจองบัตรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 22:30 น. (ในวันศุกร์ ถึงวันพุธ) และ ตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 18:30 น. (ในวันพฤหัสบดี)

เวลาชมการแสดง และเวลา รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” แสดงวันละ 1 รอบ ณ “โรงละครวังไอยรา” ในเวลา 21:00 น. ประตูโรงละครเปิดเวลา 20:40 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที การ แสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” อาจเพิ่มเป็น 2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19:30 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21:00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที เวลาให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์เริ่มตั้งแต่ 17:30 น. ถึง 21:00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17:00 น. ถึง 22:00 น.

เวลาที่แนะนำให้มาถึงปาร์ค

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมทุกชนิดในปาร์คอย่างสบายๆ หากท่านจองบัตรชมการแสดงรอบ 21:00 น. รอบ 19:30 น. พร้อมอาหารค่ำ หรือกรณีชมโชว์อย่างเดียว กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลา 18:30 น. หรือควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง สำหรับท่านที่ใช้บริการชมการแสดงในรอบอื่นๆ ควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดงกฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อควรปฏิบัติภายในปาร์ค ดังต่อไปนี้:

บัตร

• ลูกค้าทุกท่านจะต้องซื้อบัตรเพื่อผ่านเข้าปาร์ค และกรุณาถือบัตร 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน เมื่อเข้าปาร์ค เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
• บัตรสามารถนำมาใช้เฉพาะวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น
• บัตรทุกใบเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ และถือเป็นโมฆะ หากมีรอยฉีกขาด หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
• ผู้ที่ถือบัตรเด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 101 – 140 ซม. (3 ฟุต 3 นิ้ว-4 ฟุต 7 นิ้ว) เด็กเล็กที่มีความสูง ไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถผ่านประตูเข้าปาร์ค และโรงละครได้โดยไม่เสียค่าบัตร แต่อย่างใด ซึ่งเด็กเล็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง และนั่งเก้าอี้ร่วมกับผู้ปกครองในโรงละครเท่านั้น อนึ่ง การแสดงจะมีเสียงดังจากไพโรเทคนิคอาจทำให้เด็กเล็กตกใจได้

การกลับเข้าปาร์คอีกครั้ง

• ท่านสามารถออกนอกบริเวณปาร์คได้ชั่วคราว โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจบัตรเพื่อรับการประทับตราสัญลักษณ์ ก่อนออกจากปาร์ค

การแต่งกาย

• แต่งกายแบบสุภาพนิยม และภายในโรงละครมีระบบปรับอากาศ ซึ่งอาจทำให้บางท่านรู้สึกเย็นได้

การถ่ายภาพ และการบันทึกวิดีโอ

• ภายในโรงละครไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านฝากกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ ณ จุดรับฝากกล้อง ก่อนเข้าชมการแสดง หรือสามารถเลือกใช้บริการล็อคเกอร์ส่วนตัว ซึ่งสามารถเก็บกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพ และโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง

อาหารและเครื่องดื่ม

• งดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กจากภายนอก เข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณหน้าปาร์ค และลานจอดรถ
• กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าภายในโรงละครวังไอยรา
• กรุณางดนำอาหารรวมถึงทุเรียน และเครื่องดื่ม หรือเค้กเข้ามาภายในภัตตาคาร กรณีนำเครื่องดื่มที่เป็น แอลกอฮอล์ หรือเค้กเข้ามาจะมีค่าบริการเปิดขวด และค่าบริการสำหรับเค้กที่นำเข้ามา

การสูบบุหรี่

• การสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ปิด หรือในห้องที่มีระบบปรับอากาศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงภายในภัตตาคาร และภายในโรงละคร พื้นที่สูบบุหรี่มีให้บริการที่ทางเข้าด้านหน้าภัตตาคาร และโถงทางออกของโรงละคร
• กรุณางดนำซิการ์ บารากู่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้อื่น เข้ามาในเขตพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี

กฎ และข้อควรปฏิบัติ & ภายในโรงละครวังไอยรา

• ไม่อนุญาตให้ใช้กล้องส่องทางไกล ยกเว้นผู้มีปัญหาทางสายตา
• กรุณานั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้บนบัตรเท่านั้น
• เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ชมท่านอื่น กรุณางดส่งเสียงดังระหว่างการแสดง และโปรดอย่าลุกออกจากที่นั่ง จนกว่าการแสดงจะจบบริบูรณ์

สัตว์เลี้ยง

• ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขนำทางเข้าในพื้นที่ทั้งหมดของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งรวมถึงบริเวณ หน้าปาร์ค และลานจอดรถ ก่อนถึงทางเข้าปาร์คมีห้องรับฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราวให้บริการ

ความปลอดภัย

• ไม่อนุญาตให้นำอาวุธทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ปาร์ค
• กรุณาเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าปาร์ค และฝากวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไว้ที่ เคาน์เตอร์รับฝาก เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่สวมหมวก ใส่แว่นตากันแดด หรือมีผ้าคลุมหน้า กรุณาแสดง ใบหน้าให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจน

บริการอาหารฮาลาล

ภัตตาคารซีฟู้ดบุฟเฟต์ “สุริยมาศ” ปราศจากเนื้อหมู ภัตตาคารมโนห์ราทอง (ไม่มีอาหารซีฟู้ด) มีบริการอาหารฮาลาลทั้งไทย และนานาชาติในโซนพิเศษสำหรับท่านที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ

บริการสั่งเค้ก

เรามีบริการรับสั่งทำเค้กเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ล่วงหน้าเพียง 30 นาที โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายรับจองบัตร หรือเจ้าหน้าที่ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมของขนาดเค้ก รสชาติ หรือข้อความที่ต้องการเขียนบนเค้ก

บัตรของขวัญ

ภูเก็ตแฟนตาซีภูมิใจเสนอบัตรของขวัญที่ทรงคุณค่าสำหรับความประทับใจ และความทรงจำที่ดีสำหรับท่าน เพื่อมอบให้แด่บุคคลพิเศษ เพื่อใช้ในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต ท่านสามารถเลือกได้ถึง 3 รูปแบบ ดังนี้

บัตรของขวัญเพื่อชมการแสดง

สำหรับท่านที่ปรารถนาซื้อบัตรชมการแสดงที่ภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่บุคคลพิเศษ

บัตรของขวัญเพื่อชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำ

สำหรับท่านที่ปรารถนาซื้อบัตรชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำที่ภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่บุคคลพิเศษ

บัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าที่ระลึก

เพื่อใช้แทนเงินสด สำหรับการซื้อสินค้าที่ระลึกทุกประเภท ที่วางจำหน่ายในภูเก็ตแฟนตาซี

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินล่วงหน้าสำหรับบัตรของขวัญทุกประเภทดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดได้ที่แผนกสำรองบัตร ภูเก็ตแฟนตาซี หรือชำระโดยการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือชำระด้วยบัตรเครดิต หากท่านต้องการทราบข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ อีเมล ticket@phuketfantasea.fun

การเดินทางสู่ภูเก็ตแฟนตาซี

หากท่านประสงค์จะเลือกใช้บริการรถรับ-ส่ง “แฟนตาซี” กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านศูนย์ฮ็อตไลน์เพื่อจองที่นั่ง หากท่านได้จองรถรับ-ส่งแล้ว กรุณารออยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมของท่าน 5 นาทีก่อนถึงเวลารับ และโปรดแจ้งชื่อ และรหัสจองบัตรแก่พนักงานขับรถก่อนขึ้นรถ

หมายเหตุ – บางโรงแรมอาจมีล็อบบี้มากกว่า 1 แห่ง กรุณาสอบถามพนักงานต้อนรับของโรงแรมเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รออยู่ที่ล็อบบี้ที่รถของเราจะไปรับท่าน

เป็นดั่งพันธสัญญาสำคัญที่เราจะให้บริการรับ-ส่งที่เสียเวลาน้อยที่สุด แต่เนื่องด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจทำให้การรับ-ส่งช้าออกไป จึงขอความกรุณาให้ทุกท่านรอสักครู่ แต่หากรถของเราไปรับท่านช้ากว่า 15 นาที โปรดติดต่อเราทันที

หากท่านไม่ได้จองบริการรถรับ-ส่งไว้ แต่ต้องการที่จะโดยสารร่วมไปด้วยในรถของเรา กรุณาติดต่อพนักงานขับรถของเราสำหรับที่นั่งว่างหรือความช่วยเหลืออื่นๆ

การเดินทางกลับสู่โรงแรม

การบริการรถขากลับจะเริ่มหลังการแสดงสิ้นสุด เมื่อท่านประสงค์จะเดินทางกลับ โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการรถรับ-ส่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าปาร์คเพื่อโดยสารรถกลับไปยังที่พักของท่าน บริการรถรับ-ส่ง “แฟนตาซี” ของเราจะออกทุกๆ 10 นาทีไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน

ลานจอดรถ

บริษัทฯ มีบริการที่จอดรถไว้ให้ลูกค้าของภูเก็ตแฟนตาซี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ลานจอดรถสามารถรองรับรถตู้ และรถยนต์ได้ถึง 750 คัน หรือรถโค้ชได้ถึง 200 คัน

ภูเก็ตแฟนตาซีตั้งอยู่ ณ หาดกมลา อยู่ใกล้กับหาดป่าตอง และหาดสุรินทร์

กรุณาดาวน์โหลดแผนที่ FantaSea Island Map Phuket คลิ๊ก ที่นี่

ระยะทาง และเวลาที่เดินทางมายังภูเก็ตแฟนตาซี

จากหาดป่าตอง 9 กม. 10 นาที
จากหาดบางเทา 7 กม. 10 นาที
จากหาดกะรน 15 กม. 20 นาที
จากหาดกะตะ 20 กม. 30 นาที
จากเมืองภูเก็ต 22 กม. 35 นาที


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.