กำลังโหลดอยู่...

นโยบายการให้คุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ภูเก็ตแฟนตาซี เคารพสิทธิส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน
เหตุใดท่านถึงได้รับจดหมายข่าวสารทางอีเมลจากภูเก็ตแฟนตาซี
การส่งข่าวสารทางการตลาด และทางอีเมลของเรานั้นจะจัดส่งต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากลูกค้า กรณีที่ท่านได้รับข่าวสารทางอีเมลของเรา เนื่องจากฐานข้อมูลของบริษัทได้ระบุว่า (ก) ท่าน (เลือก) ที่จะรับข้อมูลข่าวสารของบริษัททางอีเมลในอนาคต หรือ ( ข) ท่านได้ลงทะเบียน สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือท่านได้ติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับบริษัทอยู่แล้ว บริษัทมีระบบควบคุมและการกำหนดจำนวนการจัดส่งข่าวสารทางอีเมลเพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน

หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากระบบนี้ หรือคาดว่าได้รับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จากระบบของเรา กรุณาส่งอีเมลฉบับนั้นพร้อมคำแนะนำของท่าน มาที่อีเมล info@phuketfantasea.fun เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินการต่อไป
ไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลจะต้องดำเนินการอย่างไร
หากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกอัตโนมัติ ที่ระบุไว้ในช่วงท้ายของอีเมลทุกฉบับได้ทันที
เราคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างไร
บริษัทมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย และไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางทุจริต
การใช้และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นในกรณีที่เป็นการเปิดเผยที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล บุคคลที่มีสิทธิทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูลข่าวสารตามที่ท่านได้แจ้งให้ความประสงค์ไว้เท่านั้น

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ทาง info@phuketfantasea.fun
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูเก็ตแฟนตาซี
T: 076 385 000
E: info@phuketfantasea.fun


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.