กำลังโหลดอยู่...

จุดท่องเที่ยวหลักที่น่าสนใจ

ภูเก็ตแฟนตาซี ~ อาณาจักรแห่งมหัศจรรย์บันเทิงยามค่ำคืน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

(1) “หมู่บ้านหรรษา” ~ แหล่งรวมสินค้าที่ระลึกจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย
(2) “ภัตตาคารมโนห์ราทอง” ~ ภัตตาคารบุฟเฟต์ใหญ่ที่สุดในโลก
(3) “การแสดงมหัศจรรย์กมลา” ~ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่ผสานสุดยอดเทคโนโลยีบันเทิงระดับโลกสไตล์ “ลาสเวกัส” ที่มีนักแสดง กว่า 150 คน และ ช้างกว่า 30 เชือก

วันและเวลาทำการ

ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดให้บริการบริการวันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่ 17:30 ถึง 23:30 น.
สำหรับวันและเวลาเปิดทำการฝ่ายรับจองบัตร กรุณากดที่ เวลาเปิดให้บริการของฝ่ายรับจองบัตร


เวลาชมการแสดงและรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” แสดงวันละ 1 รอบ ณ “โรงละครวังไอยรา” ในเวลา 21:00 น. ประตูโรงละครเปิดเวลา 20:20 น. การแสดงยาวประมาณ 70 นาที

การแสดงชุด “มหัศจรรย์กมลา” อาจเพิ่มเป็น 2 รอบต่อวัน โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ การแสดงจะเพิ่มรอบ 19:00 น. (กรณีมี 2 รอบ) จากรอบปกติที่เวลา 21:00 น. แต่ละรอบ ประตูโรงละครจะเปิดก่อนเวลาแสดง 20 นาที

เวลา ให้บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์เริ่มตั้งแต่ 17:30 น. ถึง 21:00 น. ในวันที่มีการแสดงมากกว่า 1 รอบ เวลาให้บริการจะขยายเป็น 17:00 น. ถึง 22:00น.

ประเภท และราคาบัตร

บัตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ราคาบัตรทุกประเภทรวมค่าเข้าชมปาร์ค และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประเภทบัตร (บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
ชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์ (ณ ภัตตาคารมโนห์ราทอง) 2,200 2,000
โชว์อย่างเดียว 1,800 1,800

*เด็กจะต้องมีความสูงระหว่าง 101-140 ซม. ( 3 ฟุต 3 นิ้ว-4 ฟุต 7 นิ้ว) และเด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. (ต่ำกว่า 3 ฟุต 3 นิ้ว) สามารถเข้าชมได้ฟรี แต่ไม่มีที่นั่งในโรงละคร

ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร

ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร (เป็นที่นั่งที่ดีที่สุดในการชมการแสดง)
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
ที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร ต่อ 1 ท่าน 350 350


“สุริยมาศ โกลด์” อัปเกรดซีฟู้ดบุฟเฟต์

พบกับนิยามใหม่ของซีฟู้ดบุฟเฟต์ ดินเนอร์เลิศรสระดับ ๕ ดาว ณ “สุริยมาศ” ภัตตาคารซีฟู้ดบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรูซึ่งประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายไทยประยุกต์อันวิจิตร และแต่งแต้มด้วยสีทองเหลืองอร่ามในสไตล์พระราชวัง
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก
อัปเกรดเป็นสุริยมาศโกลด์ ต่อ 1 ท่าน 1,550 1,550

*สุริยมาศโกลด์ประกอบไปด้วยการอัปเกรดสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟต์และที่นั่งโกลด์ซีทในโรงละคร
**การอัปเกรดเป็นสุริยมาศโกลด์ให้บริการเฉพาะท่านที่ซื้อบัตรประเภทชมโชว์ + รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์เท่านั้น และไม่สามารถแยกจำหน่ายเฉพาะแพ็คเกจสุริยมาศโกลด์หรือเฉพาะสุริยมาศซีฟู้ดบุฟเฟต์ได้
***กรุณาจองล่วงหน้า เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


บริการรถรับ-ส่ง

บริการรถรับ-ส่งที่ทางบริษัทฯ จัดให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับการเดินทาง ระหว่างโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต และภูเก็ตแฟนตาซี และบริการรถรับ-ส่ง นั่งรวมกับท่านอื่น (หากต้องการความเป็นส่วนตัวจะต้องชำระเงินเพิ่มตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด)
(บาท) ผู้ใหญ่ เด็ก/เด็กเล็ก
รถรับ-ส่ง (โรงแรมภายในจังหวัดภูเก็ต) 450 450
รถรับ-ส่ง (โรงแรมภายในเขาหลัก)) 800 800

* รถรับ – ส่ง จากเขาหลัก ให้บริการเฉพาะบางวันเท่านั้น กรุณาสำรองล่วงหน้า
** ผู้ใช้บริการรถรับ-ส่ง รวมถึง เด็กเล็กทุกท่านจะต้องมีการสำรองที่นั่งบนรถโดยสาร

*** ค่าบริการยานพาหนะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

มาตรฐานด้านราคา

อัตราค่าบัตรข้างต้น เป็นมาตรฐานราคาเดียวสำหรับทุกสัญชาติ และเอเย่นต์ทัวร์ที่บริษัทได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซี จะต้องเสนอขายในราคานี้เช่นกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเอกสารรับจอง (Voucher) จากเอเย่นต์ทัวร์ ที่ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบัตรข้างต้น โดยบริษัทฯ ไม่รับคืนเงินและจ่ายชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำในการจองบัตร

เนื่องจากที่นั่งที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้ชม เราจึงแนะนำให้ท่านจองบัตรล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 6 เดือน

เวลาเปิดให้บริการของฝ่ายรับจองบัตร

ฝ่ายรับจองบัตรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:30 - 21:30 น. (วันศุกร์ - วันพุธ) และ 09:30 - 18:30 น. (วันพฤหัสบดี)
หากต้องการสำรองบัตรออนไลน์ โปรดคลิ๊ก ที่นี่ หรือติดต่อ
ฝ่ายรับจอง
โทร: 076 385 111
อีเมล: ticket@phuketfantasea.fun

การรับบัตร

ท่านสามารถรับบัตรได้ที่บู๊ธจำหน่ายบัตรภูเก็ตแฟนตาซีในวันเข้าชม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการแสดงเริ่ม มิเช่นนั้น ที่นั่งที่ท่านสำรองไว้จะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรดอ่านหัวข้อ “การยกเลิกการจองบัตร” และ “การขอคืนเงิน”) โปรดแจ้งชื่อที่ท่านใช้จองบัตรให้พนักงานทราบ พร้อมกับรหัสจองบัตร

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบัตร ค่าสินค้า และบริการต่าง ๆในปาร์คด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตหลักต่าง ๆ ในกรณีชำระด้วยเงินสด เรารับทั้งเงินบาท และสกุลเงินหลักต่าง ๆ (ดอลลาร์สหรัฐฯ เยน ปอนด์ ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สิงคโปร์ หยวน และ ดอลลาร์ไต้หวัน) ท่านสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บูธแลกเงินที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ก่อนถึงทางเข้าปาร์ค

นโยบายการคืนเงินค่าบัตร

บัตรที่จำหน่ายแล้วไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้ ท่านจะต้องยกเลิกการจองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเข้าชม หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 รวมถึงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจากทางธนาคารด้วย หากท่านไม่มาชมการแสดงในวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หากท่านประสงค์จะเลือกใช้บริการรถรับ-ส่ง “แฟนตาซี” กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านศูนย์ฮ็อตไลน์เพื่อจองที่นั่ง หากท่านได้จองรถรับ-ส่งแล้ว กรุณารออยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมของท่าน 5 นาทีก่อนถึงเวลารับ และโปรดแจ้งชื่อ และรหัสจองบัตรแก่พนักงานขับรถก่อนขึ้นรถ

การเดินทางกลับโรงแรม

การบริการรถขากลับจะเริ่มหลังการแสดงสิ้นสุด เมื่อท่านประสงค์จะเดินทางกลับ โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการรถรับ-ส่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าปาร์คเพื่อโดยสารรถกลับไปยังที่พักของท่าน บริการรถรับ-ส่ง “แฟนตาซี” ของเราจะออกทุกๆ 10 นาทีไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน

เวลาที่แนะนำให้มาถึงปาร์ค

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมทุกชนิดในปาร์คอย่างสบายๆ กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลา 18.00 น. หากท่านที่ใช้บริการชมการแสดงในรอบอื่นๆ ควรเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง

ภูเก็ตแฟนตาซีตั้งอยู่ ณ หาดกมลา อยู่ห่างจากหาดป่าตอง 9 กม. และใกล้กับ โรงแรมชั้นนำมากมาย

ดาวน์โหลดแผนที่จังหวัดภูเก็ต กรุณาคลิ๊ก ที่นี่

การสำรองบัตร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ,
กรุณาติดต่อ โทร: 076 385 111 อีเมล: ticket@phuketfantasea.fun

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150

โทร : 076 385 000
อีเมล : info@phuketfantasea.fun
โฮมเพจ : http://www.phuketfantasea.fun


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.